Diagnose POI

Definitie van POI

De internationale richtlijn wilde een goede definitie afspreken om POI te kenmerken zodat voor iedereen duidelijk was dat er een verschil is met de “natuurlijke” leeftijd waarop vrouwen meestal in de menopauze komen.

Ze hebben daarom afgesproken dat:

POI een syndroom is dat gekenmerkt wordt door het verlies van de functie van de eierstokken voordat een vrouw 40 is. De kenmerken zijn:

  • Minimaal 4 tot 6 maanden een onregelmatige menstruatie cyclus (of vaak ongesteld of juist een lange periodes tussen elke cyclus)
  • Twee keer een verhoogde waarde van het hormoon FSH (follikel stimulerend hormoon) maar in de praktijk is 1x een verhoogde meting van FSH ook een reden om iemand door te sturen voor verder onderzoek.
  • Sommige artsen prikken ook AMH (anti-müller hormoon)  in het bloed maar dit telt officieel niet mee voor het stellen van de diagnose

40 jaar

Er is gekozen om de leeftijd van 40 als afkapwaarde te gebruiken. Dit is gedaan op basis van grote studies die gekeken hebben naar de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de overgang komen. Zie het figuur hieronder:

(bron: ESHRE richtlijn 2015) 

In  dit figuur zie je dat de hoogste piek (de gemiddelde leeftijd) rond 51 jaar is, maar dat er er ook vrouwen op 44 of op 56 jarige leeftijd in de overgang komen.

Verlies van de functie van de eierstokken

Wat de richtlijn  bedoeld met “verlies van de functie van de eierstokken” is dat zowel de kwaliteit van de eicellen en  het aantal eicellen (kwantiteit) afneemt.

Vaak wordt dit uitgelegd aan de hand van onderstaand plaatje:

(bron: ESHRE richtlijn 2015)

In dit plaatje zie je een lijn die naar beneden gaat, als een vrouw ouder wordt. Die lijn staat voor het aantal follikels (eicellen).

Als vrouwen geboren worden hebben we gemiddeld rond de 701.000 eicellen en dat neemt af als we ouder worden. Rond de leeftijd

van 50 jaar is het aantal ongeveer nog 1000 eicellen.

Wat nog onduidelijk is: worden vrouwen met POI geboren met minder eicellen of neemt het aantal eicellen sneller af waardoor zij vroeger

in de overgang  komen?